Portu vs Fondee: Kdo je lepší?

Obsah článku

V lednu nám na trh dorazil další investiční zprostředkovatel, díky kterému můžete investovat do diverzifikovaných portfolií s velice nízkými náklady. Tuto roli zatím zastávalo výhradně Portu. Automaticky se tak nabízí otázka – kdo z nich je lepší?

Tento článek je pouhým srovnáním obou poskytovatelů. Proč mi přijdou vybrané kategorie důležité si rozebereme příště.

Srovnání Portu a Fondee

PortuFondee
Poplatek za správu0,89–1,89 %0,9 %
Frekvence nákupů7 dní14 dní
Automatická rebalance10 % relativně14 dní
Vlastní strategieanone
Výběr instrumentů43
Automatická správa10 portfolií7 portfolií
Z kolika instrumentů se
portfolia skládají
12 ETF15 ETF
Průměrné TER0,36 %0,19 %
Měnový hedginganone
Základní kapitál735 mil. Kč617 mil. Kč

Počet portfolií Portu vs Fondee

Hlavním účelem obou společností je nabídka automaticky spravovaných portfolií. Fondee vám nabízí portfolia v 7 rizikových kategoriích a Portu v 10 rizikových kategorií.

Poplatek za správu Fondee vs Portu

Fondee si za správu portfolií účtuje 0,9 % a Portu 1 %. Ani u jedné společnosti neplatíte vstupní a výstupní poplatky. Portu však kromě automatických portfolií nabízí i možnost sestavení vlastní strategie, kde se poplatek pohybuje od 0,89 % až po 1,89 %.

Zdroj: webové stránky Portu.cz

Z čeho se portfolia Portu a Fondee skládají?

U Portu najdete celkem 12 různých ETF (dříve 9), z jejichž modifikací se skládá všech deset automaticky spravovaných portfolií. Co se týče vlastních strategií, tak tam máte na výběr až z 43 ETF. Před aktualizací šlo o 30 ETF, takže se Portu snaží nabídku rozšiřovat.

ETF v portfoliích Portu

Z hlediska diverzifikace si Portu polepšilo, v portfoliích nově najdete ETF zastupující zlato i nemovitosti. Fondee nabízí o něco širší nabídku až 15 ETF, ale drahé kovy ani reality tu nenajdete.

ETF v portfoliích Fondee

Po zveřejnění článku jsem byl z hlediska portfolií upozorněn ještě na jeden nešvar, kterým je TER instrumentů (nově přidáno k instrumentům i do shrnující tabulky). Konkrétně na snahu Portu vkládat do svých portfolií vlastní nákladná ETF společnosti Wood & Company.

A nešlo o žádné plané řeči, ETF „WOOD&Co All Weather dluh. Fond“ má oproti průměru několikanásobné TER (0,89 %). Toto ETF přitom BYLO součástí 9 z 10 automaticky spravovaných portfolií a zároveň mělo lví podíl.

Rizikový profilPodíl v portfoliu (původní)Podíl v portfoliu (nový)
134,30 %32,00 %
230,49 %27,60 %
326,68 %22,50 %
422,87 %15,50 %
519,06 %7,40 %
615,25 %4,90 %
711,43 %0 %
87,62 %0 %
93,81 %0 %

Jak je vidět, tak se stav již lepší, ale přesto bych se zdráhal investovat do portfolií s rizikovým profilem nižším než 5. Průměrné TER Portu vychází na 0,36 %, zatímco Fondee se dostává do popředí s 0,19 % (počítáno jako průměr všech instrumentů, ze kterých se skládají portfolia).

Zázemí společnosti Fondee vs Portu

Pokud máte někomu svěřit své peníze, pravděpodobně se na něj chcete i spolehnout. V původní verzi porovnání jsem se uchýlil pravděpodobně k ukvapenému závěru a porovnával jsem základní kapitál WOOD & Company s manželi Hlavsovými.

Dle názoru Fondee (a současně i mého) jde však o nekorektní porovnání. Při investování prostřednictvím platformy Fondee směřují vaše peníze ve skutečnosti ke společnosti Degiro, která by měla sloužit jako protistrana srovnání (viz vysvětlení Fondee).

Pokud bychom to brali z tohoto úhlu pohledu, čísla by hned vypadala úplně jinak. Základní kapitál Degiro totiž činí 617 mil. Kč (735 mil. WOOD & Company), tedy „nepatrně“ více než původně zmiňovaných 100 tisíc.

Fondee nakupuje ETF u nízkonákladového brokera Degiro, jeho portfolio klidně můžete sami okopírovat. Je to ale dobrý nápad?

Shrnutí

Portu nabízí flexibilitu, Fondee zase transparentnost a nižší náklady. Díky nově přidaným instrumentům dosáhnete pravděpodobně lepší diverzifikace automaticky spravovaných portfolií u Portu, ale stále je tu to zlobivé ETF s vysokým TER.

Fondee je naprosto přímočaré, žádná vlastní porffolia, žádné spekulace, investování bude skutečně nuda. Přesně tohle však mnoho lidí v dnešní době potřebuje – méně prostoru k dělání chyb.

PS: Napadlo mě, že bych ještě zmínil platformu Indigo, avšak do čeho investují se nedozvíte ani na webových stránkách, ani v rozhraní účtu, tak si budeme muset na informace ještě chvíli počkat. (DOPLNĚNÍ 23.6.2020: Dle informací od pana Tollingera z Patrie bude seznam instrumentů postupně zveřejňován na Facebooku Indiga a webu Patria.)